Pravilnik o Privatnosti

Vaša privatnost je od suštinskog značaja za nas. Ovaj Pravilnik o Privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke u vezi sa našim hiperbaričnim komorama. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste bolje razumeli naše postupke i obaveze u vezi sa vašim podacima.

Kako Prikupljamo Informacije

Prikupljamo lične podatke kada nam ih dobrovoljno dostavite, kao što su vaše ime, e-mail adresa i druge kontakt informacije potrebne za rezervacije i komunikaciju. Takođe možemo prikupljati tehničke informacije o korišćenju naših komora, kao što su vreme i trajanje tretmana.

Kako Koristimo Vaše Informacije

Vaše lične podatke koristimo za rezervacije, komunikaciju sa vama, slanje ažuriranja i odgovaranje na vaša pitanja i zahteve. Tehničke informacije o korišćenju komora koristimo za unapređenje naših usluga i pružanje boljeg iskustva korisnicima.

Kako Štitimo Vaše Informacije

Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, zloupotrebe ili gubitka. Primenjujemo bezbednosne mere kako bismo osigurali sigurnost vaših podataka tokom korišćenja naših komora.

Deljenje Informacija sa Trećim Stranama

Vaši lični podaci su strogo poverljivi i neće biti deljeni sa trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, osim u slučajevima kada je to zakonom obavezno.

Prava Korisnika

Imate pravo da pristupate svojim ličnim podacima, ispravljate ih, obrišete ili izmenite. Takođe možete povući svoj pristanak za obradu podataka ili postaviti ograničenja na način na koji se vaši podaci koriste.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da saznate više o našim pravilima o privatnosti ili vašim ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte na oxygreen.rs@gmail.com

Ažuriranje Pravilnika o Privatnosti

Ovaj Pravilnik o Privatnosti može biti povremeno ažuriran kako bismo odražavali promene u načinu na koji prikupljamo i koristimo podatke. Molimo vas da periodično pregledate ovaj pravilnik kako biste bili obavešteni o našim praksama u vezi sa privatnošću.